Runar Øvland
Daglig leder
runar@anleggsdata.no
Tlf: +47 90690170

Startet i bransjen i 1993 og etablerte Anleggsdata Sør AS i 1994. Arbeider innenfor alle våre fagområder. Runar er også daglig leder.
Lars Dokkedal
lars@anleggsdata.no
Tlf: +47 94824816

Startet i bransjen og hos oss i 2006. Arbeider hovedsaklig med terrengmodellering, mengdeberegning, kontraktsoppfølging, FKB/NVDB-dokumentasjon og modeller for maskinstyring/stikking.
Linked InFacebookepost
Tor Arne Hellerud
torarne@anleggsdata.no
Tlf: +47 41441313

Startet i bransjen og hos oss i 2006. Arbeider hovedsaklig med tradisjonell landmåling, anleggsstikking, terrengmodellering og FKB/NVDB-dokumentasjon.
Svein Erik Veidahl
sveinerik@anleggsdata.no
Tlf: +47 94806127

Startet i anleggsbransjen i 2001, og hos oss i 2008. Arbeider hovedsaklig med tradisjonell landmåling, anleggsstikking, terrengmodellering og FKB/NVDB-dokumentasjon.
Kenneth Tjelland
kenneth@anleggsdata.no
Tlf: +47 95923188

Startet i anleggsbransjen i 2005, og hos oss i 2011. Arbeider innenfor alle våre fagområder.
Jan Haagensen
jan@anleggsdata.no
Tlf: +47 46767072

Startet i bransjen 2006 og hos oss i 2015. Arbeider hovedsaklig med tradisjonell landmåling, anleggsstikking, terrengmodellering og mengdeberegning og FKB/NVDB-dokumentasjon.
Stian Øvland
stian@anleggsdata.no
Tlf +47 92214352

Begynte hos oss 2012. Jobber hovedsaklig med merkantilt arbeid, samt noe FKB/NVDB-dokumentasjon.
Gjermund Torp
Gjermund@anleggsdata.no
Tlf +4790825418

Begynte i bransjen i 2012, og vært hos oss siden høsten 2017. Arbeider innenfor alle våre fagområder.
Håvard Utsogn
haavard@anleggsdata.no
Tlf: +47 97480543

Begynte hos oss 2018 etter endt bachelorutdanning geomatikk på NTNU Gjøvik. Arbeider med tradisjonell landmåling, anleggsstikking, terrengmodellering og FKB/NVDB-dokumentasjon.
Einar Kylland

einar@anleggsdata.no
Tlf +47 40241613

 

Startet i anleggsbransjen i 2008, og hos oss 2021. Jobber hovedsaklig med tradisjonell landmåling, anleggsstikning samt godkjent dronepilot.

Alf Georg Øvland

alf@anleggsdata.no
Tlf: +47 93853026

Kom til oss i 2021, etter endt utdanning på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, Master/sivilingeniør geodesi. Arbeider innen alle våre fagområder.